Formulieren

MaXiWeb registreert en host uw website(s) en e-mail account(s).
Betrouwbaar, snel, flexibel en voordelig.


Lees de benodigde formulieren aandachtig door, vul ze volledig in.
Alleen ondertekende formulieren voorzien van alle benodigde bijlagen kunnen in behandeling worden genomen.

Uw aanvraag voor een nieuw domein is geen garantie voor een registratie.
Registratie vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging.

Actie Formulier
Registratie nieuw domein Registratiecontract Domein (pdf-file)
Registratiecontract NL Domein (pdf-file)
Bestelformulier (pdf-file)
Verhuizing bestaand domein Verhuisformulier (pdf-file)
Bestelformulier (pdf-file)
Registratiecontract Domein (pdf-file)
Registratiecontract NL Domein (pdf-file)
Notificatieformulier (pdf-file)
Overdracht bestaand domein Overdrachtsformulier (pdf-file)
Registratiecontract Domein (pdf-file)
Registratiecontract NL Domein (pdf-file)
Bestelformulier (pdf-file)
Mutatie m.b.t. hostingpakket Mutatieformulier (pdf-file)
Opheffingsformulier (pdf-file)

Wanneer u geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft, is er mogelijk een inschrijving in een andere legitimatievorm of geldig register bruikbaar.
Zie hiervoor het overzicht erkende registers domeinregistratie (pdf-file).

De formulieren zijn opgemaakt in pdf formaat. U kunt deze afdrukken via het programma 'Acrobat Reader'.
U kunt Acrobat Reader gratis gebruiken. Zie het 'support-menu' voor het logo met de download-link.

Algemene voorwaarden MaXiWeb (pdf-file)